De Basisbeweging strijdt al jaren voor de invoering van het Basisinkomen in ons aller belang. De coronacrisis, waarbij miljoenen mensen opeens zonder werk en vast inkomen kwamen te zitten, heeft aangetoond hoe urgent dit is… Alleen een gegarandeerd Basisinkomen (dat nooit hoeft te worden terugbetaald) kan uw financiële onzekerheid geheel wegnemen of minimaliseren. Ons streefdoel is dat iedere volwassene per maand 1.250 Euro krijgt van de overheid plus 500 Euro voor elk kind ten laste. Enige voorwaarde is dat de begunstigde geboren is in het land of anders perfect geïntegreerd is en slaagt voor een inburgeringsexamen.

Let wel: Bedoeling is dat iedere begunstigde mag (door)werken zoveel als hij of zij wil en zoveel als mogelijk is. Het Basisinkomen komt dus bovenop uw normale inkomen, al zal degene die niet meer wil of kan werken (door burn-out bijvoorbeeld of gebrek aan vacatures) dan niet meer gestigmatiseerd worden met een werkloosheidsuitkering of een leefloon. Kortom: Iedereen krijgt het Basisinkomen maar degenen die willen en kunnen werken zijn in staat om nog meer inkomen verwerven volgens hun levensbehoeften. Het Basisinkomen zal er voor zorgen dat iedereen een financieel opvangnet heeft bij onvoorziene omstandigheden!

Aangezien wij geen werkingsmiddelen krijgen van de overheid zijn wij geheel afhankelijk van crowdfunding!

Hoe meer hulp wij krijgen, hoe meer wij de aandacht kunnen vestigen op onze campagne, dus hoe sneller de invoering van het Basisinkomen kan worden gerealiseerd naarmate de druk op politici wordt opgevoerd.

Het onderhouden van deze website, het drukken van folders, flyers en posters enzovoort kost veel geld. Alleen dankzij uw ruimhartige steun kunnen wij overleven.

Iedere gift is welkom op ons rekeningnummer BE86 3930 0371 1250 BIC: BB RUBE BB met als mededeling donatie en als begunstigde: O.Bronselaer, 2018 Antwerpen. 

Wij danken u van harte voor uw steun!